Melanomen bij ouderen ernstiger

Klinische praktijk
Wilbert A.G. van der Meijden
Rozemarijn L. van Bruchem-Visser
H. Bing Thio
Tischa J.M. van der Cammen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1535
Abstract

Samenvatting

Bij 2 patiënten, een 96-jarige vrouw en een 94-jarige man, werd een gemetastaseerd melanoom van de huid gediagnosticeerd. Bij de eerste patiënt was de primaire tumor 18 maanden eerder geëxcideerd. De tweede patiënt presenteerde zich met neurologische klachten. Bij deze patiënt was het melanoom recentelijk geëxcideerd. Beide patiënten overleden binnen 3 weken na diagnose. Het melanoom van de huid heeft een sterke neiging tot metastasering. De behandelingsmogelijkheden zijn beperkt bij gemetastaseerde ziekte. De incidentie van het melanoom neemt toe met de leeftijd. Een hogere leeftijd is een onafhankelijke risicofactor die bovendien een ongunstiger prognose heeft. Ouderen presenteren zich vaker met ernstigere histologische kenmerken en agressievere melanoomtypen. De breslowclassificatie is hoger bij de groep patiënten van 65 jaar of ouder. Men ziet in deze groep vaker een nodulair melanoom, een lentigo maligna of een acrolentigineus melanoom. Daarnaast hebben ouderen vaker lever- en cerebrale metastasen. Vroege diagnostiek is belangrijk voor een betere prognose, ook bij ouderen.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde, sector Klinische Geriatrie.

Drs. W.A.G. van der Meijden, arts-assistent in opleiding tot klinisch-geriater; drs. R.L. van Bruchem-Visser, internist-ouderengeneeskunde; dr. T.J.M. van der Cammen, internist-geriater.

Afd. Dermatologie: dr. H.B. Thio, dermatoloog.

Contact drs. W.A.G. van der Meijden (w.vandermeijden@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 januari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Met aandacht en genoegen heb ik het informatieve artikel over melanoom bij ouderen gelezen. Met beide beschreven patiënten liep het niet goed af maar er is geen reden voor een defaitistische houding bij ouderen met deze aandoening. De behandeling is ook bij hen meestal gericht op genezing.
Gaarne zou ik willen attenderen op een paar recente ontwikkelingen als aanvulling. Van der Meijden e.a. noemen de breslowdikte als belangrijkste prognostische factor bij het klinisch gelokaliseerde melanoom. De breslowdikte is als zodanig inmiddels voorbijgestreefd door de tumorstatus van de sentinelnode. Multivariate analyses hebben dit aangetoond.1, 2 Recent is ook duidelijk geworden dat de mitose-index de belangrijkste prognostische factor is na de breslowdikte.3Nog vaker dan in de longen, worden hematogene metastasen waargenomen in de huid, de subcutis en de lymfeklieren buiten de regio van de primaire tumor.4 Deze metastasen zijn met lichamelijk onderzoek op te sporen en komen nogal eens in aanmerking voor operatieve behandeling met een gerede kans op curatie. Bij jongeren komen lymfekliermetastasen vaker voor dan bij ouderen. Ik betwijfel echter of er bij de laatsten meer lokale recidieven voorkomen dan lymfekliermetastasen. Dit is niet de ervaring in het NKI-AVL Huid- en Melanoomcentrum.

Omgo Nieweg, chirurg NKI

Literatuur

1. Gershenwald JE, Thompson W, Mansfield PF, Lee JE, Colome MI, Tseng CH, et al. Multi-institutional melanoma lymphatic mapping experience: the prognostic value of sentinel lymph node status in 612 stage I or II melanoma patients. J Clin Oncol 1000; 17:976-83.

2. Jansen L, Nieweg OE, Peterse JL, Hoefnagel CA, Valdés Olmos RA, Kroon BBR.

Reliability of sentinel lymph node biopsy for staging melanoma. Br J Surg 2000; 87:484-9.

3. Balch CA, Gershenwald JE, Soong S-J, Thompson JF, Atkins MB, Byrd DR. Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification. J Clin Oncol 2009; 27:6199-206.

4. Atkins MB, Hauschild A, Wahl RL, Balch CM. Diagnosis of stage IV melanoma. In: Balch CM, Houghton AN, Sober AJ, Soong S-J, Atkins MB, Thompson JF, redacteuren. Cutaneous melanoma. Fifth edition. St. Louis: Quality Medical Publishing, Inc; 2009. p. 573-602. 

Verbetering
In de verklarende tekening bij figuur 1a staat "pancreasstaart"; dat moet zijn "V. lienalis". Er staat ook "peritoneale metastasen"; dat moet zijn "vervette pancreas".

De redactie.