Drie kinderen met een melanoom van de huid

Onderzoek
W.S. Kwee
F.A.E.M. Meulenberg
I.J.A.M.G. Casparie-van Velsen
D.J. Ruiter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:276-80
Abstract

Samenvatting

Het melanoom van de huid komt bij kinderen (0-14 jaar) zelden voor. Beschouwd werden de klinische en pathologisch-anatomische kenmerken van 3 patiënten uit het St. Laurentius Ziekenhuis (Roermond) met een melanoom van de huid (2 meisjes en 1 jongen; leeftijd bij eerste manifestatie van het melanoom respectievelijk 6, 12 en 11 jaar). De afwijkingen toonden veel overeenkomsten met de veel vaker voorkomende spoel- en (of) epitheloïde-celnaevi (SE-naevi). Bij deze 3 patiënten werden metastasen aangetoond in de regionale lymfklieren, en slechts bij de laatste patiënt uitgebreide metastasen, na een follow-up-duur van respectievelijk 29, 8 en 3 jaar. De differentiaaldiagnostiek van het melanoom en de SE-naevus wordt toegelicht op basis van literatuurgegevens en een retrospectieve analyse van het bestand van het PathologischAnatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) tot en met 1990 betreffende 40 patiënten. Daar de diagnostiek belangrijke therapeutische consequenties heeft, is het raadzaam in twijfelgevallen deskundigen te raadplegen, zoals het pathologenpanel van de Nederlandse Melanoom Werkgroep.

Auteursinformatie

St. Laurentius Ziekenhuis, Roermond.

Dr.W.S.Kwee, patholoog (tevens: St. Jans Gasthuis, Weert); F.A.E.M.Meulenberg, staffunctionaris directie.

Mw.I.J.A.M.G.Casparie-van Velsen, adviseur Wetenschappelijke Raad.

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, afd. Pathologische Anatomie, Nijmegen.

Prof.dr.D.J.Ruiter, patholoog.

Contact Stichting Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties