Melanomen bij kinderen in Nederland

Klinische praktijk
Suzanne van Santen
Monique R.T.M. Thissen
Nicole A. Kukutsch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9425
Abstract

Dames en Heren,

Het melanoom is de dodelijkste vorm van huidkanker. Melanomen bij kinderen en jongvolwassenen zijn zeldzaam, maar ook bij hen is alertheid op de aanwezigheid van deze maligniteit gewenst. In deze klinische les beschrijven we 3 casussen van kinderen met een melanoom. Vervolgens bespreken we de epidemiologie, ontstaanswijze en dilemma’s bij de diagnostiek van deze aandoening bij patiënten in deze leeftijdscategorie.

Patiënt A, een 16-jarige jongen met een blanco voorgeschiedenis, bezocht de polikliniek Dermatologie vanwege een veranderde moedervlek rechts onder het oor, die af en toe jeukte en spontaan bloedde (figuur 1). De familieanamnese was negatief voor huidmaligniteiten of pancreastumoren.

Bij lichamelijk onderzoek zagen we een niet-zieke jongen met een lichtbruine, grillig gepigmenteerde afwijking van 10 x 5 mm; aan de bovenzijde was een roze en donkerbruine papillomateuze component zichtbaar. De lymfeklieren waren niet palpabel vergroot. Differentiaaldiagnostisch dachten we aan een melanoom of een al dan niet geïrriteerde…

Auteursinformatie

LUMC, afd. Dermatologie, Leiden.

Drs. S. van Santen, aios en klinisch onderzoeker dermatologie; dr. N.A. Kukutsch, dermatoloog.

MUMC+, afd. Dermatologie, Maastricht.

Dr. M.R.T.M. Thissen, dermatoloog (tevens: Catharina Ziekenhuis, Eindhoven).

Contact drs. S. van Santen (s.van_santen@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Suzanne van Santen ICMJE-formulier
Monique R.T.M. Thissen ICMJE-formulier
Nicole A. Kukutsch ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties