Een man met een bewustzijnsdaling na femurfracturen

Wat is de diagnose?
Anna Maria Blokhuis
Marjolein Geurts
Dennis Johannes Nieuwkamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4560
Abstract

Casus

Een 23-jarige man werd na een auto-ongeval op de afdeling Spoedeisende Hulp gebracht. Hij had beiderzijds femurfracturen waarvoor hij een operatieve pen- en schroeffixatie onderging (figuur a). Direct na de operatie was zijn bewustzijn niet afwijkend, maar binnen enkele uren trad er een bewustzijnsdaling op. Patiënt had toen een glasgow-comascore van E3M5V1 (openen van ogen op aanspreken, lokaliseren van pijnprikkel, niet spreken) en respiratoire insufficiëntie. Bij neurologisch onderzoek waren er geen focale neurologische afwijkingen. De bloedgasanalyse toonde een respiratoire acidose. Tijdens het maken van een CT-scan van de hersenen kreeg patiënt 2 maal een gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult. De CT-scan…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Neurowetenschappen en Farmacologie: drs. A.M. Blokhuis, oio.

Afd. Neurologie: drs. M. Geurts, aios neurologie; dr. D.J. Nieuwkamp, neuroloog.

Contact drs. A.M. Blokhuis (A.M.Blokhuis@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 maart 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Anna Maria Blokhuis ICMJE-formulier
Marjolein Geurts ICMJE-formulier
Dennis Johannes Nieuwkamp ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties