Een man met blaren op handen en voeten

Wat is de diagnose?
A.J. (Hans) Gelderblom
Jasper I. van der Rhee
Jan Ouwerkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3994
Abstract

Casus

Een 41-jarige man met een gemetastaseerde gastro-intestinale stromatumor werd in studie verband behandeld met, een orale vasculair-endotheliale-groeifactorreceptor(VEGFR)-multityrosinekinaseremmer (TKI). 2 weken na de start van de behandeling kreeg hij last van pijnlijke blaren op handen en voeten. Bij lichamelijk onderzoek werden circumscripte erythemateuze hyperkeratotische afwijkingen met blaarvorming op de drukplekken van handen en voeten gezien (figuur a). Ondanks symptomatische behandeling met NSAID’s, topicale keratolytica en dosisreductie van de studiemedicatie namen de klachten toe. De TKI-behandeling werd tijdelijk gestaakt en gestart werd met clobetasol 0,5%-crème. De blaren droogden hierop snel in (figuur b) en de oorspronkelijke behandeling kon gecontinueerd worden na…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Klinische Oncologie: prof.dr. A.J. Gelderblom, internist-oncoloog; J. Ouwerkerk, research verpleegkundige.

Afd. Huidziekten: drs. J.I. van der Rhee, arts-assistent.

Contact prof.dr. A.J. Gelderblom (A.J.Gelderblom@lumc.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 29 september 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties