Bijwerkingen van de tyrosinekinaseremmer sunitinib, een nieuw middel voor de behandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom

A.A.M. van der Veldt
A.J.M. van den Eertwegh
E. Boven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1142-7
Abstract

Samenvatting

Drie patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom werden behandeld met sunitinib 50 mg per dag gedurende 4 weken, gevolgd door een rustperiode van 2 weken, vanwege progressieve ziekte. De eerste patiënt kreeg stomatitis en een pijnlijke blaar op zijn voet. Na tijdelijk stoppen en vervolgens in verlaagde dosering voortzetten van de behandeling verminderden de klachten en kon de behandeling succesvol worden voortgezet tot uiteindelijk weer activiteit van de ziekte optrad. De tweede patiënt kreeg een gele verkleuring van de huid, vermoeidheid, koorts en diarree. Na tijdelijk stoppen verdwenen deze klachten en werd sunitinib in verlaagde dosering hervat. Hierna kreeg zij stomatitis, trombopenie, hypertensie (behandeld door toevoeging van amlodipine) en vervolgens een hand-voetsyndroom. Zij overleed vanwege het ontstaan van hersenmetastasen. Bij de derde patiënt keerden klachten van het ziekteproces terug in de rustperiode, waarna op continue en lagere dosering werd overgegaan. Hierop kreeg hij diarree, die verminderde na tijdelijk stoppen van sunitinib. Hij verkeerde daarna in goede conditie. Sunitinib is geregistreerd voor de behandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom en imatinib-resistente gastro-intestinale stromale tumoren. Dit nieuwe middel is een tyrosinekinaseremmer van de vasculaire endotheliale groeifactorreceptoren, de ‘platelet derived growth factor’-receptoren en van c-Kit en heeft andere bijwerkingen dan conventionele cytostatica. De bijwerkingen verminderen bij dosisreductie en in de rustperiode van de doseringscyclus.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1142-7

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Geneeskundige Oncologie, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Mw.A.A.M.van der Veldt, arts-onderzoeker; hr.dr.A.J.M.van den Eertwegh en mw.prof.dr.E.Boven, medisch oncologen.

Contact mw.prof.dr.E.Boven (e.boven@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties