Chemotherapie in ontwikkeling; specifiek aangrijpende cytostatica en andere toedieningsvormen van cytotoxische antikankermiddelen

Klinische praktijk
F.A.L.M. Eskens
M.J.A. de Jonge
J. Verweij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2208-13
Abstract

Samenvatting

- De laatste jaren hebben ontwikkelingen in de moleculaire biologie onze kennis omtrent de cellulaire processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van kanker enorm vergroot.

- Hierdoor konden nieuwe cytostatica worden ontwikkeld die specifiek aangrijpen op één van deze cellulaire processen. Voorbeelden zijn farnesyltransferase-, receptortyrosinekinase- en matrixmetalloproteïnaseremmers en antiangiogenetische stoffen.

- Daarnaast werden nieuwe chemotherapeutica ontwikkeld die bekende aangrijpingspunten selectiever benaderen.

- De laatste jaren wordt ook de nadruk gelegd op de ontwikkeling van nieuwe toedieningsvormen van chemotherapeutica, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de al bestaande middelen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam, locatie Daniel den Hoed Kliniek, afd. Interne Oncologie, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Contact Dr.F.A.L.M.Eskens, mw.dr.M.J.A.de Jonge en prof.dr.J.Verweij, internisten-oncologen (verweij@onch.azr.nl)

Ook interessant

Reacties