Een man met blaren op handen en voeten

Gepubliceerd:

97 deelnemers

Een 41-jarige man met een gemetastaseerde gastrointestinale stromatumor werd in studie verband behandeld met een orale vasculair-endotheliale-groeifactorreceptor(VEGFR)-multityrosinekinaseremmer (TKI). 2 weken na de start van de behandeling kreeg hij last van pijnlijke blaren op handen en voeten. Bij lichamelijk onderzoek werden circumscripte erythemateuze hyperkeratotische afwijkingen met blaarvorming op de drukplekken van handen en voeten gezien.
Wat is uw diagnose?
Antwoord