Een man met acuut krachtsverlies van beide benen

Wat is de diagnose?
F.G.C.M. (Floris) De Kleermaeker
Iris H.M. Meeuwis
Aad Verrips
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2137

Casus

Een 61-jarige man kwam naar de SEH wegens acuut ontstane rugpijn en een in uren progressief krachtsverlies van beide benen. Tevens waren er darm- en blaasledigingsstoornissen. Zijn voorgeschiedenis vermeldde diabetes mellitus type 2, hypertensie en hypercholesterolemie. Neurologisch onderzoek toonde een paralyse van de benen en afwezigheid van vitale sensibiliteit onder niveau T11, met behoud van gnostische sensibiliteit. De peesreflexen aan de benen waren afwezig en de voetzoolreflexen waren beiderzijds indifferent. Er werd direct een MRI-scan van de thoracolumbale wervelkolom gemaakt, die geen afwijkingen liet zien. Een lumbale punctie toonde een licht verhoogde liquorconcentratie van eiwit en lactaat zonder andere…

Auteursinformatie

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Neurologie, Nijmegen.

Drs. F.G.C.M. De Kleermaeker en drs. I.H.M. Meeuwis, aiossen neurologie; dr. A. Verrips, neuroloog-kinderneuroloog.

Contact drs. F.G.C.M. De Kleermaeker (f.dekleermaeker@cwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
F.G.C.M. (Floris) De Kleermaeker ICMJE-formulier
Iris H.M. Meeuwis ICMJE-formulier
Aad Verrips ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties