Een klier in de hals

Klinische praktijk
Broek, P. van den
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1975;119:385-8