De melkklier, een endocriene klier

Klinische praktijk
A. Rijnberk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2457-62
Abstract

Dames en Heren,

In zijn vanaf 1862 met enige regelmaat uitgebrachte Ideën heeft Multatuli de geschiedenis van Woutertje Pieterse gesitueerd aan het begin van de 19e eeuw. In deze geschiedenis was er tijdens een ‘avondje’ van Wouters moeder, juffrouw Pieterse, een speciale rol weggelegd voor de oudste zoon Stoffel. Hij was benoemd tot derde ondermeester aan de stadstussenschool. Na sterk aandringen van zijn moeder legde hij met de nodige gewichtigheid aan het gezelschap de kwestie voor: ‘. . . wat gij zijt uit een dierlijk oogpunt’. Zij wisten het geen van allen. Tenslotte richtte Stoffel zich plechtig tot een van de aanwezigen, de zeer gelovige juffrouw Laps (van de ondervoorkamer), met de woorden: ‘Juffrouw Laps, je bent een zoogdier’.1 Dat ‘vreselijk woord’ leidde tot een crisis op het avondje van juffrouw Pieterse.

Het zou allemaal nog veel choquerender geweest zijn als Stoffel had gemeld dat de mens niet alleen…

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, faculteit der Diergeneeskunde, hoofdafd. Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Postbus 80.154, 3508 TD Utrecht.

Contact Prof.dr.A.Rijnberk, dierenarts-internist (a.rijnberk@vet.uu.nl)

Ook interessant

Reacties