Een kleuter met een zwelling aan zijn penis

Wat is de diagnose?
Pippa Staps
Carien C.J.M. Smeets
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D224
Abstract

Casus

Wij zagen op de polikliniek Kindergeneeskunde een 4-jarige jongen vanwege een zwelling aan zijn penis. Zijn ouders hadden bemerkt dat hij de afgelopen maand frequent aan zijn penis zat. Hij leek er jeuk en pijn aan te hebben. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een niet-zieke jongen met op de schacht van zijn penis een beweeglijke, glad begrensde, subcutane zwelling van 0,8 x 1,5 cm die iets witgelig doorschemerde (figuur). Hierop stelden we de diagnose ‘smegmaretentiecyste’. Behandeling was niet nodig. De voorhuid is bij de meeste pasgeborenen nog vastgegroeid aan de glans penis. Na verloop van tijd begint keratinisatie van…

Auteursinformatie

Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Tilburg.

Drs. P. Staps, anios kindergeneeskunde (thans: arts-onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen); drs. C.C.J.M. Smeets, kinderarts.

Contact drs. P. Staps (pippa.staps@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Pippa Staps ICMJE-formulier
Carien C.J.M. Smeets ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties