Een jongen met een blaasje op de penis

Wat is de diagnose?
Astrid D. Vredenborg
Charles J.M. Henquet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7632

Casus

Een 15-jarige jongen werd door de uroloog verwezen naar de polikliniek Dermatologie vanwege een huidafwijking op de glans penis. De blaarvormige afwijking ontstond 2 maanden eerder, spontaan, en recidiveerde na eenmalig doorprikken door de patiënt zelf. Bij het doorprikken liep een heldere vloeistof af. De medische voorgeschiedenis was blanco en de patiënt gebruikte geen medicijnen. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij op de glans penis, lateraal van de meatus, een solitaire, 1 cm grote, blauw doorschemerende cyste met heldere inhoud (figuur). Wij stelden de diagnose ‘parameatale urethrale cyste’ en verwezen de patiënt naar een uroloog. De uroloog voerde een radicale…

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Eindhoven.

Drs. A.D. Vredenborg, anios dermatologie; drs. C.J.M. Henquet, dermatoloog.

Contact drs. A.D. Vredenborg (ADVredenborg@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Astrid D. Vredenborg ICMJE-formulier
Charles J.M. Henquet ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties