Een jongen met witte afwijkingen op het mondslijmvlies

Wat is de diagnose?
John J.A. Brouns
Bas Peters
M. Birgitte Visch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4895
Abstract

Casus

Een 14-jarige jongeman van Sri Lankaanse afkomst kwam naar het multidisciplinaire spreekuur van de dermatoloog en de kaakchirurg omdat hij sinds 2 jaar wisselend en toenemend klachten van zijn mondslijmvlies had. De belangrijkste klachten waren gevoeligheid van de slijmvliezen van beide wangen, regelmatig klachten van bloedend wangslijmvlies en wisselend klachten bij het eten. Van de diverse lokale behandelingen die hij had geprobeerd leken clobetasolcrème en mometasonspray enige verbetering te geven. Op het wangslijmvlies zagen wij beiderzijds diffuus, wittige, gering verheven afwijkingen (figuur), zonder duidelijk reticulair patroon. De afwijkingen waren niet afstrijkbaar en vertoonden geen bloedingsneiging. Het overige mondslijmvlies en…

Auteursinformatie

Arnhem, Ziekenhuis Rijnstate, afd. Mond-, Kaak- en Aangezichtchirurgie: drs J.J.A. Brouns, MKA-chirurg; afd. Dermatologie: drs B. Peters, dermatoloog; dr. M.B. Visch, dermatoloog.

Contact dr. M.B. Visch (bvisch@rijnstate.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
John J.A. Brouns ICMJE-formulier
Bas Peters ICMJE-formulier
M. Birgitte Visch ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties