Een orale witte slijmvliesafwijking: leukoplakie?

Klinische praktijk
P.F.M. Gielkens
J.G.A.M. de Visscher
I. van der Waal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2197-201
Abstract

Dames en Heren,

Een witte afwijking van het mondslijmvlies kan een reden zijn tot consultatie van een kaakchirurg. Veelal is de afwijking asymptomatisch en een toevalsbevinding tijdens een controle bij de tandarts of de huisarts. De prevalentie van witte orale afwijkingen in een Zweedse studie bij meer dan 20.000 personen ouder dan 15 jaar bleek 24,8.1 In een recente Nederlandse studie werd bij 1000 personen met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar (uitersten: 13-93) een prevalentie van 13,4 gevonden voor witte afwijkingen in de mondholte.2

Plaveiselcelcarcinomen van de mondholte ontstaan in 17-35 van de gevallen uit preëxistente afwijkingen, met name uit leukoplakie.3 Niet alleen voor de tandarts, maar ook voor de huisarts is het van belang leukoplakie van het mondslijmvlies te herkennen en een onderscheid te maken tussen klinisch ogenschijnlijk identieke, maar prognostisch verschillende afwijkingen. Hoewel de differentiaaldiagnose breed is, is de diagnose vaak redelijk eenvoudig te…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.

P.F.M.Gielkens, medisch student; dr.J.G.A.M.de Visscher, kaakchirurg.

VU Medisch Centrum, afd. Mondziekten en Kaakchirurgie/Orale Pathologie, Amsterdam.

Prof.dr.I.van der Waal, kaakchirurg.

Contact dr.J.G.A.M.de Visscher (devisscher@tref.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties