Een jongen met buikpijn en hypertympanie

Wat is de diagnose?
Annette P.M. van den Elzen
Marc A. Benninga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3707
Abstract

Casus

Op onze polikliniek zagen wij een 6-jarige jongen met een lichte verstandelijke beperking en obstipatie die in episodes veel last had van buikkrampen, hoewel hij met macrogol dagelijks spontane zachte ontlasting had zonder incontinentie voor feces. Hij was bekend met het Potocki-Lupski-syndroom (17p11.2 duplicatie). Bij lichamelijk onderzoek viel al jaren op dat hij een bolle, hypertympane buik had met niet-afwijkende, soms hoogklinkende peristaltiek. De bepaling van coeliakie-antistoffen, een lactose-ademtest en onderzoek van de feces op parasieten gaven geen afwijkende uitslagen. Op buikoverzichtsfoto was extreme dilatatie van een sterk geëlongeerd colon te zien, zonder lucht-vloeistofspiegels (figuur); dit beeld past bij…

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Kindergeneeskunde, Delft: dr. A.P.M. van den Elzen, kinderarts. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam: prof.dr. M.A. Benninga, kinderarts-mdl.

Contact A.P.M. van den Elzen (a.vandenelzen@rdgg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Annette P.M. van den Elzen ICMJE-formulier
Marc A. Benninga ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties