De rol van de buikoverzichtsfoto en de colonpassagetijdmeting

Functionele buikklachten bij kinderen

Klinische praktijk
Martijn V. Verhagen
Ilan J.N. Koppen
Merit M. Tabbers
Marc A. Benninga
Rick R. van Rijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1428
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Dames en Heren,

Recent zijn de Rome IV-criteria voor functionele gastro-intestinale stoornissen verschenen (tabel 1).1 Door het meten van de colonpassagetijd (CPT), na ingestie van radio-opake markers, kan onderscheid worden gemaakt tussen twee belangrijke functionele defecatiestoornissen: functionele obstipatie en solitaire fecale incontinentie (SFI).2,3 In deze klinische les presenteren wij twee casussen van kinderen met buikklachten en bespreken daarna de rol van de buikoverzichtsfoto en de colonpassagetijdmeting bij de diagnostiek van functionele defecatiestoornissen en functionele buikpijn bij kinderen.

Patiënt A, een 4-jarig meisje met glomerulonefritis in de voorgeschiedenis, wordt door de huisarts naar ons verwezen vanwege fecesincontinentie. Rond de leeftijd van 2,5 jaar werd zij zindelijk voor urine en ontlasting, maar sinds 1 jaar heeft ze steeds meer last van ongewild ontlastingsverlies in haar onderbroek. Dit kan op alle tijden van de dag optreden, ook ’s nachts. De huisarts behandelde haar met macrogol 4 g per dag, maar omdat…

Auteursinformatie

AMC-Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Kinderradiologie: drs. M.V. Verhagen, aios radiologie met differentiatie kinderradiologie (thans: fellow kinderradiologie, Great Ormond Street Hospital, Londen, VK); prof.dr. R.R. van Rijn, kinderradioloog.

Afd. Kinder-mdl: drs. I.J.N. Koppen, arts-onderzoeker kinder-mdl; dr. M.M. Tabbers en prof.dr. M.A. Benninga, kinderartsen-mdl.

Contact drs. M.V. Verhagen (martijn.verhagen@gosh.nhs.uk)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Martijn V. Verhagen ICMJE-formulier
Ilan J.N. Koppen ICMJE-formulier
Merit M. Tabbers ICMJE-formulier
Marc A. Benninga ICMJE-formulier
Rick R. van Rijn ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Interessant artikel. Er wordt bij de beschrijving van het lichamelijk onderzoek gesproken over 'niet-afwijkende sfincterspanning' en 'niet afwijkende knijpkracht'. Hoe relevant zijn deze bevindingen, zijn ze objectief te meten, zo ja, wat is de procedure en wat zijn de normaalwaarden?

Verder wordt geschreven over 'opzettelijk dan wel niet-opzettelijk ophouden van de ontlasting'.  Wanneer is er sprake van opzettelijk ophouden bij (jonge) kinderen? Het zijn vrijwel altijd omstandigheden die maken dat het kind niet poept, soms draagt de 'aard' van het kind daaraan bij. Gehaast cq 'geen tijd' of 'lastig' in de ochtend/kindopvang/school/kindopvang/avonddrukte enz. soms in combinatie met aandachtstekort (ad(h)d, ASS, enz) maken rustig wc-bezoek voor het kind wel lastig. Een leefregel staat wat mij betreft dus bovenaan, naast de laxatie, die voldoende en lang genoeg moet worden toegediend. Bij de behandeling moeten (bei)de ouders goed worden geïnstrueerd en gemotiveerd, vooral om de behandeling vol te houden. En dat valt voor menig drukbezette ouder (en leerkrachten e.d.) vaak niet mee. 

Henk Mulder, kinderarts np