Een jongeman met een zwelling op de onderarm

Arm met zwelling
Jarn E.M. Theunissen
Max G. Mentink
Joris Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7391
Abstract

Casus

Een 21-jarige man werd door de chirurg doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een echografisch onderzoek van een opwekbare zwelling aan de volaire zijde van de rechter onderarm. Een recente MRI-scan liet geen afwijkingen zien. De zwelling was 2 bij 1 cm groot en was alleen zichtbaar bij flexie van de pols. De zwelling was al 1 tot 2 jaar aanwezig zonder voorafgaand trauma en groeide niet. De patiënt ervoer soms lichte pijn zonder functieverlies tijdens krachttraining in de sportschool. Middels echografie stelden wij de diagnose ‘spierherniatie’ na het zien van een defect van de diepe fascie van ongeveer…

Auteursinformatie

Catharina ziekenhuis, afd. Radiologie, Eindhoven: drs. J.E.M. Theunissen, coassistent; drs. J.Hendriks, interventieradioloog. MUMC+, afd. Radiologie, Maastricht: drs. M.G. Mentink, aios.

Contact J.E.M. Theunissen (jarn.theunissen@catharinaziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jarn E.M. Theunissen ICMJE-formulier
Max G. Mentink ICMJE-formulier
Joris Hendriks ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties