Een immunogecompromitteerde vrouw met koorts

Wat is de diagnose?
Carlijn D.M. Witjes
Geert Kazemier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1500
Abstract

Casus

Een 61-jarige vrouw werd wegens een hepatocellulair carcinoom opgenomen voor levertransplantatie. In verband met een echinococcuscyste in de lever, werd patiënte 58 dagen voor transplantatie gedurende 3 weken behandeld met albendazol. Bij opname had zij een milde pancytopenie, die bij beenmergpunctie bleek te berusten op aplastisch beenmerg, mogelijk een gevolg van het albendazolgebruik. Na transplantatie ontwikkelde patiënte koorts en ging zij respiratoir achteruit. Hierop werd een thoraxfoto gemaakt, waarop hilaire consolidaties en pulmonale cavernen werden gezien; een CT-scan toonde onder andere een ‘air crescent sign’ (zie verder) (figuur). Een sputumkweek toonde groei van Aspergillus fumigatus, een schimmel die…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, afd. Heelkunde, Hepatobiliaire en Transplantatie Chirurgie.

Drs. C.D.M. Witjes, arts-assistent (thans: arts-onderzoeker); dr. G. Kazemier, chirurg.

Contact dr. G. Kazemier (g.kazemier@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Dr. Ieneke J.C. Hartmann, radioloog, beoordeelde de röntgenopnamen en gaf advies bij het maken van dit manuscript.
Aanvaard op 13 november 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties