Een immunogecompromitteerde vrouw met koorts

Gepubliceerd:

92 deelnemers

Een 61-jarige vrouw werd wegens een hepatocellulair carcinoom opgenomen voor levertransplantatie. In verband met een echinococcuscyste in de lever, werd patiënte 58 dagen voor transplantatie gedurende 3 weken behandeld met albendazol. Bij opname had zij een milde pancytopenie, die bij beenmergpunctie bleek te berusten op aplastisch beenmerg, mogelijk een gevolg van het albendazolgebruik. Na transplantatie ontwikkelde patiënte koorts en ging zij respiratoir achteruit. Hierop werd een thoraxfoto gemaakt (klik op de afbeelding voor volledige weergave).

Wat is uw diagnose?
Antwoord