Accidentele intoxicatie met vingerhoedskruid (Digitalis purpurea)

Een giftige lente-smoothie van wilde kruiden

Klinische praktijk
Jurjen S. Kingma
Irene M. Frenay
Arend Jan Meinders
Vincent F. van Dijk
Ankie M. Harmsze
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5306
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het verzamelen van eetbare planten in het wild wordt steeds populairder. Dat maakt de kans op intoxicaties met planten zoals vingerhoedskruid groter. Vingerhoedskruid bevat giftige hartglycosiden, zoals digoxine, digitoxine en gitoxine. De gehaltes variëren sterk en zijn afhankelijk van het groeiseizoen en de standplaats van de plant.

Casus

Een 43-jarige vrouw kwam naar de SEH met aanhoudend braken; zij bleek daarbij specifieke ecg-afwijkingen te hebben. Een dag eerder had ze een zelfgemaakte smoothie van in het bos geplukte planten gedronken. Patiënte bleek per abuis vingerhoedskruid voor veldzuring te hebben aangezien. De digoxinespiegel bij opname was laag-therapeutisch, maar dit sluit een ernstige vingerhoedskruidintoxicatie niet uit. De ‘niet-digoxine’-hartglycosiden vertonen namelijk slechts beperkte kruisreactiviteit met de digoxinespiegelbepaling. Gezien de lange halfwaardetijd van de ‘niet-digoxine’-hartglycosiden kunnen de toxische verschijnselen lang aanhouden. Patiënte kon na 3 dagen in redelijke conditie naar huis ontslagen worden.

Conclusie

Bij aanhoudende gastro-intestinale klachten met specifieke ecg-afwijkingen na inname van wilde planten moet men bedacht zijn op een intoxicatie met vingerhoedskruid.

Auteursinformatie

St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein. Afd. Klinische Farmacie: J.S. Kingma, aios ziekenhuisfarmacie (tevens: UMC Utrecht, Divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica); dr. A.M. Harmsze, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog. Afd. Cardiologie: drs. I.M. Frenay, aios cardiologie; dr. V.F. van Dijk, cardioloog en elektrofysioloog. Afd. Intensive-caregeneeskunde: drs. A.J. Meinders, internist-intensivist.

Contact J.S. Kingma (j.kingma@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jurjen S. Kingma ICMJE-formulier
Irene M. Frenay ICMJE-formulier
Arend Jan Meinders ICMJE-formulier
Vincent F. van Dijk ICMJE-formulier
Ankie M. Harmsze ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties