Een zuigeling met een digoxine-intoxicatie

Klinische praktijk
Louise M. Andrews
Patrycja J. Puiman
Heleen van der Sijs
Ingrid M. van Beynum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8706
Abstract

Dames en Heren,

Intoxicaties door medicatiefouten zijn gerelateerd aan een hoog risico op morbiditeit en mortaliteit, terwijl ze onnodig en potentieel vermijdbaar zijn. Vooral bij kinderen komen veel fouten voor, omdat hun medicatie foutgevoelig is door de aangepaste dosering op lichaamsgewicht. Intoxicatieverschijnselen zijn grotendeels aspecifiek en typische fenomenen, zoals xanthopsie bij een digoxine-intoxicatie, zijn bij kinderen vaak niet na te vragen. Nauwkeurige dosering en adequate monitoring van geneesmiddelen, vooral die met een smalle therapeutische breedte, is daarom noodzakelijk bij kinderen.

Patiënt A, een jongen van 5 maanden oud, was prematuur geboren na een amenorroeduur van 34 2/7 weken. Hij was dysmatuur met een geboortegewicht van 1320 g. In de neonatale periode werd duidelijk dat hij een ernstige valvulaire aortaklepstenose had. Er werd 2 maal een ballonvalvuloplastiek van de dysplastische aortaklep verricht, waarna de stenotische component sterk afnam. Er resteerde echter een ernstige aorta-insufficiëntie met een zeer matige systolische functie van…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Afd. Apotheek: L.M. Andrews, MSc, aios ziekenhuisfarmacie; dr. H. van der Sijs, ziekenhuisapotheker.

Afd. Kindergeneeskunde: dr. P.J. Puiman, aios kindergeneeskunde; dr. I.M. van Beynum, kindercardioloog.

Contact L.M. Andrews, MSc (l.andrews@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De totstandkoming van dit artikel was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de collega’s van de afdelingen Kindergeneeskunde en Ziekenhuisfarmacie van het algemene ziekenhuis waar het incident plaatsvond.

Auteur Belangenverstrengeling
Louise M. Andrews ICMJE-formulier
Patrycja J. Puiman ICMJE-formulier
Heleen van der Sijs ICMJE-formulier
Ingrid M. van Beynum ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties