Procedures, rechten en plichten bij medische fouten

Een fout gemaakt, wat nu?

Een trap met bovenaan een weegschaal.
Hanneke J.E. van der Spoel
Govert Kooijman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6347
Abstract

Samenvatting

  • Als er iets niet goed is gegaan tijdens het zorgproces, moet een arts rekening houden met de volgende procedures: ‘veilige’ interne melding, calamiteitenonderzoek, klachtenprocedure, civiele aansprakelijkheidsprocedure en tuchtrechtprocedure.
  • De arts moet een incident intern melden en de zorginstelling moet een calamiteit melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
  • Elke zorginstelling moet beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. De zorginstelling moet binnen 6 weken een oordeel geven over een klacht. Daarnaast zijn zorginstellingen verplicht aangesloten bij een geschillencommissie.
  • Als een patiënt een civiele aansprakelijkheidsprocedure aanhangig maakt en de zorgverlener aansprakelijk is voor de zorggerelateerde schade, heeft de zorgverlener een informatieplicht ten aanzien van de behandeling en het incident en is hij verplicht dergelijke informatie uit te wisselen. Ook moet de zorgverlener de schade beperken, fouten erkennen en de patiënt informeren over mogelijke procedures.
  • Als de patiënt een tuchtklacht indient, toetst het tuchtcollege de gedragingen van de arts aan specifieke beroepsnormen en kan het tuchtcollege specifieke maatregelen opleggen.
Auteursinformatie

Nysingh, Utrecht: mr. H.J.E. van der Spoel en mr. G. Kooijman, advocaten.

Contact H.J.E. van der Spoel (hanneke.vanderspoel@nysingh.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hanneke J.E. van der Spoel ICMJE-formulier
Govert Kooijman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties