Een eeuwen omspannende stamboom met familiaire hypercholesterolemie: betekenis van omgevingsfactoren voor het sterfterisico

Onderzoek
E.J.G. Sijbrands
R.G.J. Westendorp
J.C. Defesche
P.H.E.M. de Meijer
A.H.M. Smelt
J.J.P. Kastelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2425-30
Abstract

Samenvatting

Doel

Schatten van het sterfterisico door familiaire hypercholesterolemie (FH) zonder selectie op hart- en vaatziekten.

Opzet

Genealogisch onderzoek met identificatie van dragers van de V408M-mutatie en bepaling van gestandaardiseerde sterftequotiënten (‘standardized mortality ratio’ (SMR)).

Methode

De mortaliteit in een grote stamboom met FH die terugging tot in de 18e eeuw werd vergeleken met de sterfte in de Nederlandse bevolking. In deze stamboom werd de mortaliteit door alle oorzaken bestudeerd bij alle personen ouder dan 20 jaar en met 50 kans op de afwijking.

Resultaten

Een totaal van 70 overledenen werd gevonden onder 250 personen met in totaal 6950 persoonsjaren. Er was geen oversterfte door de afwijking in de 19e en vroege 20e eeuw; na 1915 begon de mortaliteit te stijgen tot een maximum in 1935-1964 (SMR: 1,78; 95-BI: 1,13-2,76; p = 0,003), vervolgens daalde die weer. Bovendien verschilde de mortaliteit significant tussen twee grote takken van de stamboom (relatief risico: 3,26; 95-BI: 1,74-6,11; p = 0,001).

Conclusie

Het mortaliteitsrisico varieerde significant onder de patiënten met FH. Zo'n omvangrijke variatie door de eeuwen heen en tussen takken van een stamboom suggereert een sterke interactie met omgevingsfactoren. Nader onderzoek is nodig om FH-patiënten met een sterk verhoogd risico te kunnen identificeren en hun optimale preventieve maatregelen aan te bieden.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum/locatie Dijkzigt, afd. Inwendige Geneeskunde, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Dr.E.J.G.Sijbrands, internist.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Leiden.

Prof.dr.R.G.J.Westendorp, internist-epidemioloog; dr.P.H.E.M.de Meijer en dr.A.H.M.Smelt, internisten.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.ir.J.C.Defesche, moleculair-bioloog; prof.dr.J.J.P.Kastelein, internist.

Contact dr.E.J.G.Sijbrands (sijbrands@inw1.azr.nl)

Ook interessant

Reacties