Is een coronaire bypass-operatie geïndiceerd wanneer de patiënt zijn levensstijl niet verandert?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:741

VRAAG 10. Naar ik begrepen heb is het effect van een bypass-operatie op angineuze pijn goed, terwijl de levenskansen niet duidelijk beïnvloed lijken te worden. De levenskansen bij stenocardie worden, ook na een doorgemaakt infarct, positief beïnvloed door een veranderde levensstijl, waaronder voornamelijk verstaan wordt: niet roken, zich een ontspannen houding eigen maken, verstandig eten en regelmatige lichamelijke activiteiten ontplooien.

Is het niet denkbaar, dat het schijnbaar uitblijven van een effect op de levenskansen na een bypass-operatie berust op het tegen elkaar wegvallen van twee groepen, nl. een groep welke wel degelijk langer leeft dank zij verbeterde stijl en gewoonten en een groep van mensen die blijven roken, eten en jachten en die een verhoogd risico lopen nu het waarschuwingsmechanisme van de angineuze pijn is weggevallen?

Zou het, uitgaande van deze stelling, dan geen fout genoemd moeten worden om mensen een bypass-operatie te doen ondergaan, zonder dat de behandelende artsen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties