Een cachectische man met een ernstig vitaminetekort

Wat is de diagnose?
Stijn Franssen
Martinus A. Beek
Sjoerd M. Lagarde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5491
Abstract

Casus

Een 57-jarige man, met in de voorgeschiedenis ernstige malabsorptie als gevolg van een chronische intestinale pseudo-obstructie, bezocht de Spoedeisende Hulp vanwege veelvuldig braken, cachexie en perifere neuropathie. In de afgelopen jaren was zijn voedingstoestand verslechterd, was hij fors afvallen en had hij maandelijks episoden van braken en diarree. Ook had patiënt een vitamine A-, D- en E-deficiëntie, ondanks dat hij al 5 maanden totale parenterale voeding en vitaminesuppletie kreeg. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een cachectische man met een opgezette buik, zonder drukpijn. De CT-scan van het abdomen toonde forse dilatatie van het gehele darmpakket en meerdere divertikels in…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Heelkunde, Rotterdam: drs. S. Franssen, anios chirurgie; dr. M.A. Beek, aios chirurgie; dr. S.M. Lagarde, chirurg.

Contact S. Franssen (stijnfranssen91@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Stijn Franssen ICMJE-formulier
Martinus A. Beek ICMJE-formulier
Sjoerd M. Lagarde ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties