Malrotatie; verdraaid veel malheur

Klinische praktijk
O.J.J. Cluysenaer
B.W. Ike
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1020-3

Zie ook het artikel op bl. 1017.

Dames en Heren,

Klachten of afwijkingen die zich in de loop van iemands leven openbaren, kunnen berusten op stoornissen in de vroegste ontwikkeling van het individu. Pedagogen en psychiaters zullen dit grif beamen. Ook voor lichamelijke symptomen kan dit gelden: ze kunnen het gevolg zijn van een gestoorde embryonale ontwikkeling. Aangeboren afwijkingen treden meestal snel na de geboorte aan het licht. Soms geven de afwijkingen niet direct zoveel hinder dat ze ontdekt worden. Dit kan problemen opleveren, want op latere leeftijd wordt vaak niet meer aan de mogelijkheid van een ontwikkelingsstoornis gedacht. Dit geldt met name voor de aangeboren afwijking die wij in deze klinische les willen bespreken: malrotatie van de darmen.

Patiënt A, een 15-jarig meisje, werd door de huisarts naar ons verwezen omdat anorexia nervosa vermoed werd. Zij had geregeld periodes waarin zij veelvuldig moest braken. Haar lichaamsgewicht was met 47…

Auteursinformatie

Eemland Ziekenhuis, locatie EGZ, Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.O.J.J.Cluysenaer, internist.

Afd. Radiodiagnostiek: B.W.Ike, radioloog.

Contact dr.O.J.J.Cluysenaer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties