Een andere kijk op gezondheidsverschillen

Iris Lommerse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C4093

We moeten ons niet blindstaren op de gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen, adviseert de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) politiek Den Haag in de policy brief 7 Van verschil naar potentieel. Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen . ‘Het zou beter zijn om te kijken naar het gezondheidspotentieel, want daar liggen de mogelijkheden voor het behalen van gezondheidswinst’, aldus de WRR.

Hoogopgeleide Nederlanders leven langer en in betere gezondheid dan het laagopgeleide deel van de bevolking (zie figuur 1). Ze roken minder, eten gezonder en bewegen meer. Hoewel eerdere preventiemaatregelen hun vruchten hebben afgeworpen in zowel de hoge als de lage sociaaleconomische (SES) groepen, zijn de relatieve verschillen alleen maar groter…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties