Een acute ziekte met koorts, hoofdpijn, exantheem en verminderde nierfunctie: een spoedeisend geval

Klinische praktijk
J. Meulenbelt
W. Wieling
P.A. Kager
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1257-9

Dames en Heren,

Bij elke patiënt met koorts moet men zich afvragen of zijhij in het buitenland verbleef. Ook uit het niet (sub)tropische buitenland kan een ziekte worden meegebracht die wij in Nederland niet vaak zien en die binnen enkele dagen tot ernstige verwikkelingen kan leiden, getuige de volgende ziektegeschiedenis.

Patiënt A, 42 jaar oud, werd op 4 augustus 1985 plotseling ziek met ernstige hoofdpijn, spier- en botpijn en koorts met koude rillingen. Een dag eerder was hij vanuit de Verenigde Staten in Nederland gearriveerd. Hij was op 30 juli uit zijn woonplaats in North Carolina vertrokken en na een verblijf van 3 dagen in New York met zijn Nederlandse vrouw en hun kinderen voor vakantie naar Nederland gekomen. Hij was geboren en getogen in Columbia. Sinds zijn 22e levensjaar woonde hij in de Verenigde Staten. Hij verbleef een aantal jaren in de tropen (Indonesië en West-Afrika). Sinds medio 1984…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: J.Meulenbelt, assistent-geneeskundige.

Afd. Intensive Care: dr.W.Wieling, internist.

Afd. Infectieziekten en Tropische Geneeskunde: dr.P.A.Kager, internist.

Contact dr.W.Wieling

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties