Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Open

Mededelingen
18-03-1987

237e algemene vergadering, gehouden op 31 mei 1986 te Utrecht

PATIËNTENDEMONSTRATIES

J.E.Boswinkel, A.Dekker en W.A.van Vloten (Utrecht), Xanthogranuloma necrobioticum met paraproteïnemie

Anamnese.

Vrouw, 54 jaar. Sedert 3 jaar ontstonden langzaam progressieve huidafwijkingen op romp en benen. Patiënte was sinds 1½ jaar bekend met multipel myeloom (paraproteïnemie type IgG-lambda).

Status localis.

Verspreid op de romp en benen bevonden zich 10 begrensde laesies van 1-5 cm in doorsnede. Deels waren dit roodbruine nodi, deels geel- en roodbruine plaques met geïnfiltreerde rand en atrofisch centrum. Er leek voorkeur voor littekenweefsel. Rond de ogen bevonden zich licht geïnfiltreerde geelrode plaques.

Laboratoriumonderzoek.

BSE 120 mm na 1 uur, leukocyten: 1,9 x 1012l, C1q, C3: normaal, C4: 10 (normaal 36-161). GTT, ...