Dyspneu bij gebruik van ticagrelor na recent myocardinfarct

Illustratie van een persoon met grijs haar die puffend de trap op loopt.
Dirk A.A.M. Schellings
Edwin O.F. van Gorselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6859
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De trombocytenaggregatieremmer ticagrelor is een frequent voorgeschreven medicijn bij de behandeling van acuut coronair syndroom. Een zeldzame bijwerking betreft ernstige dyspneu.

Casus

Een 76-jarige patiënte kreeg kort na een dotterbehandeling in het kader van een myocardinfarct klachten van invaliderende dyspneu. Bij aanvullend onderzoek werd er aanvankelijk geen verklaring gevonden op cardiaal of pulmonaal vlak. Na het staken van ticagrelor verdwenen de klachten.

Conclusie

Ticagrelor-geïnduceerde dyspneu bij een patiënt die een myocardinfarct heeft gehad, is een diagnose per exclusionem. Onbekendheid met deze bijwerking kan leiden tot een dwaalspoor van overdiagnostiek en verwijzingen.

Auteursinformatie

Slingeland Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Doetinchem: dr. D.A.A.M. Schellings en drs. E.O.F. van Gorselen, cardiologen.

Contact E.O.F. van Gorselen (e.vangorselen@slingeland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Dirk A.A.M. Schellings ICMJE-formulier
Edwin O.F. van Gorselen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties