Dysfagie bij het syndroom van Avellis

Klinische praktijk
Rianne P.J. Geerlings
Sander M. Pompe
Peter J. Koehler
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3689
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het syndroom van Avellis (ischemie van de laterale medulla oblongata) is een zeldzame neurologische diagnose. Het tijdig herkennen van hersenstaminfarcten kan verwijzingen naar andere specialismen dan de neurologie voorkomen.

Casus

Een 53-jarige vrouw werd in eerste instantie door de internist gezien vanwege acuut ontstane hoofdpijn, slikklachten, misselijkheid en braken. Daarnaast had ze een hese stem en een tintelend gevoel links in het gelaat, in de linker arm en het linker been. De neuroloog werd in consult gevraagd en stelde de diagnose ‘syndroom van Avellis’. Op een MRI-scan van de hersenen werd ischemie van de laterale medulla oblongata rechts gezien.

Conclusie

Hersenstaminfarcten kunnen zich verraderlijk presenteren, doordat lateralisatie minder op de voorgrond staat dan bij hemisfeersyndromen. Bij acuut ontstane dysfagie moet differentiaaldiagnostisch aan een hersenstaminfarct gedacht worden.

Auteursinformatie

Atrium Medisch Centrum, afd. Neurologie, Heerlen.

Drs. R.P.J. Geerlings, semi-arts neurologie (thans: anios, Orbis Medisch Centrum, afd. Neurologie, Sittard); drs. S.M. Pompe, anios neurologie; dr. P.J. Koehler, neuroloog.

Contact drs. R.P.J. Geerlings (rpjgeerlings@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 november 2011

Ook interessant

Reacties