Geïsoleerde parese van hand of voet door corticale ischemie

Klinische praktijk
Jildou N. Dijkstra
Margje E. Timmerman
Frank G. van Rooij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2121
Abstract

Dames en Heren,

In korte tijd zagen wij op de SEH twee patiënten met een acuut ontstane monoparese. Het klinisch beeld deed aanvankelijk denken aan een aandoening van een perifere zenuw, maar bleek uiteindelijk te berusten op focale corticale ischemie. Omdat vroegtijdige herkenning van deze oorzaak – door zowel huisarts als neuroloog – belangrijk is belichten wij hier de belangrijkste symptomen, anatomie en klinische implicaties van infarcering van deze corticale locaties.

Patiënt A, een 78-jarige man, werd na verwijzing door de huisarts op de SEH gezien vanwege krachtsverlies in de rechter duim en wijsvinger sinds het ontwaken. Daarnaast was er sprake van tintelingen ter plaatse van de gehele strekzijde van de rechter onderarm. Er was geen andere neurologische uitval en er was geen sprake van pijn in de arm of nek. De relevante voorgeschiedenis vermeldde hypertensie, diabetes mellitus type 2, nierfunctiestoornissen, hartfalen en chronisch atriumfibrilleren, waarvoor patiënt onder andere acenocoumarol…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Neurologie, Leeuwarden.

Drs. J.N. Dijkstra, anios neurologie (thans: aios neurologie, Radboudumc, Nijmegen); M.E. Timmerman, verpleegkundig specialist; drs. F.G. van Rooij, neuroloog.

Contact drs. J.N. Dijkstra (jildou.dijkstra@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

J. Dorgelo, radioloog, Medisch Centrum Leeuwarden, beoordeelde mede de radiologische beelden.

Auteur Belangenverstrengeling
Jildou N. Dijkstra ICMJE-formulier
Margje E. Timmerman ICMJE-formulier
Frank G. van Rooij ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties