Dwalingen in de methodologie. V. De preventieparadox: weinigen met hoog risico versus velen met matig risico
Open

Richtlijnen
19-08-1998
L.J. Gunning-Schepers
Aanvaard op 07-01-1998.
Gepubliceerd op 19-08-1998.
In print verschenen in week 33 1998.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1870-3