Dunnedarminvaginatie als eerste teken van coeliakie

Klinische praktijk
Esther T.J. Helms
L.Th. (Tom) Vlasveld
Chris J.J. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A7834
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Tijdens een invaginatie van de darm, ook wel intussusceptie genoemd, schuiven twee achter elkaar liggende darmlissen in elkaar. Bij volwassenen, anders dan bij kinderen, is een invaginatie zeldzaam en wordt er meestal een structurele afwijking van de darmwand als oorzaak gevonden.

Casus

Een 25-jarige Nederlandse vrouw met blanco voorgeschiedenis presenteerde zich met acuut ontstane, progressieve pijn in de linker bovenbuik. Echografisch waren oedemateuze jejunumlissen zichtbaar met een jejunum-jejunuminvaginatie. Eén uur na de echografie toonde de CT-scan oedemateuze jejunumlissen zonder invaginatie. De diagnose ‘coeliakie’ werd gesteld op grond van een sterk verhoogde serumconcentratie IgA-antistoffen tegen weefseltransglutaminase (anti-tTGA-IgA) en de karakteristieke afwijkingen bij histologisch onderzoek van de dunne darm. Na introductie van een glutenvrij dieet herstelde patiënte en normaliseerde de anti-tTGA-IgA-concentratie.

Conclusie

Wanneer een volwassen patiënt zich presenteert met een dunnedarminvaginatie zonder aantoonbare structurele afwijking dient men coeliakie als oorzaak te overwegen.

Auteursinformatie

Bronovo Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Den Haag.

Drs. E.T.J. Helms, coassistent; dr. L.Th. Vlasveld, internist.

VU Medisch centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Prof.dr. C.J.J. Mulder, mdl-arts.

Contact prof.dr. C.J.J. Mulder (cjmulder@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. O.D.F. Henneman (radioloog, Bronovo Ziekenhuis) beoordeelde de echografie en de CT-scan van het abdomen.

Auteur Belangenverstrengeling
Esther T.J. Helms ICMJE-formulier
L.Th. (Tom) Vlasveld ICMJE-formulier
Chris J.J. Mulder ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties