Drugsoverdosering; hoe te handelen als (waarnemend) huisarts
Open

Richtlijnen
27-05-1990
G.H.A. van Brussel, J.M.A. Bakker en H. Rengelink

Illegaal heroïnegebruik heeft na 1972 in Nederland, met name in de grote steden, een epidemische vorm aangenomen. Samen met heroïne worden tal van andere drugs gebruikt. Hierbij gaat het om stimulantia zoals cocaïne en amfetamine. Naast deze middelen worden allerlei tranquillizers als roesmiddel gebruikt. Aanvankelijk waren barbituraten populair, later methaqualonpreparaten en op dit moment vooral benzodiazepines. In het gebruikspatroon zijn eveneens veelvuldig alcohol en methadon opgenomen. Een en ander leidt ertoe dat ‘drugsongevallen’ in de zin van overdosering, meestal complex van oorzaak zijn. De tabel laat zien dat het om een belangrijk probleem gaat.

Het spontane beloop van overdoseringen is onvoorspelbaar.1 Dit komt doordat de stoffen deels synergistisch, deels antagonistisch werken en van elkaar verschillen in afbraaksnelheid, en doordat gebruikers verschillen in individuele gevoeligheid voor de diverse stoffen. In concreto is het bijvoorbeeld mogelijk dat er een ongewoon lange tijd ligt tussen de ...