Cocaïnegebruik en plotseling overlijden: het geagiteerd-deliriumsyndroom

Wit poeder in de vorm van de lijn van een hartfilmpje.
C. (Kees) Das
Manon Ceelen
Tina Dorn
J.T. (Han) de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B299
Abstract

Dames en Heren,

Plotseling overlijden tijdens of kort na een geagiteerd delirium, ook wel bekend als het ‘excited delirium syndrome’, werd rond 1980 voor het eerst beschreven in de medische vakliteratuur.1 Opvallend is dat in veel van de beschreven casussen door het agressieve gedrag van de geagiteerde persoon een worsteling met politie of medisch personeel aan het overlijden voorafging. Daarnaast is er ook duidelijk verband tussen het geagiteerd-deliriumsyndroom en drugsgebruik.

In de Nederlandse vakliteratuur is dit syndroom nog nauwelijks beschreven. In deze les bespreken wij welke factoren een rol spelen bij het geagiteerd delirium. Belangrijk is de vraag: welke preventieve en curatieve maatregelen kunnen hulpverleners nemen om de kans op een fatale afloop bij een persoon met een geagiteerd delirium te verminderen? Dit is niet alleen voor de patiënt van belang, maar ook voor de betrokken professionals, aangezien zij soms verantwoordelijk worden gesteld voor het intreden van de dood…

Auteursinformatie

GGD Amsterdam.

Afd. Algemene Gezondheidszorg/Forensische Geneeskunde: dr.mr. C. Das en drs. J.T. de Jong, artsen maatschappij en gezondheid en forensisch artsen.

Afd. Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering: drs. M. Ceelen en dr. T. Dorn, onderzoekers.

Contact dr.mr. C. Das (cdas@ggd.amsterdam.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 oktober 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties