Medische gevolgen van de inzet van stroomstootwapens

Getaserd

Taserapparaat
Maartje L. Goudswaard
Daan Berns
Titia van Kleffens
Karen E. van den Hondel
Christian van der Werf
Guido Reijnen
Jeroen Vis
Udo J.L. Reijnders
Hille Koppen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4422
Abstract

Nederlandse agenten in de basispolitiezorg zullen worden uitgerust met een stroomstootwapen, meest bekend onder de merknaam Taser®. Omdat artsen daardoor vaker geconfronteerd zullen worden met personen die stroomstoten hebben gehad, is het van belang dat ze op de hoogte zijn van de medische risico’s ervan en van de richtlijnen voor onderzoek en behandeling.

Samenvatting

Het stroomstootwapen wordt landelijk ingevoerd bij de basispolitie. Hierdoor zal medisch personeel meer geconfronteerd worden met personen die stroomstoten van een stroomstootwapen hebben gehad. Het is gezien deze ontwikkelingen van belang dat zorgverleners op de hoogte zijn van eventuele medische gevolgen van stroomstootwapengebruik. De pijltjes geven over het algemeen gering letsel met kleine penetratiewondjes, die minimale behandeling behoeven. Op kwetsbare plekken, zoals de ogen, kunnen de pijltjes echter ernstig letsel veroorzaken en is specialistische zorg aangewezen. Door de stroomstoot ontstaan spiercontracties, waardoor bijvoorbeeld een traumatische val of fracturen kunnen optreden. Cardiale complicaties ontstaan alleen in uitzonderlijke gevallen; risicofactoren zijn een lange duur van de stroomstoot, een korte afstand van de pijltjes tot het hart en onderliggende hartproblemen. In zeldzame gevallen kan een pneumothorax ontstaan. Tot slot is er vaak sprake van onderliggende medische problematiek die adequate behandeling behoeft, zoals drugsintoxicatie, opwindingsdelier en een psychiatrische stoornis. Systematische registratie van de medische complicaties van het stroomstootwapen is wenselijk.

Auteursinformatie

GGD Amsterdam: drs. M.L. Goudswaard, drs. K.E. van den Hondel, prof.dr. U.J.L. Reijnders, forensisch artsen. Maasziekenhuis Pantein, afd. Longgeneeskunde, Boxmeer: dr. G. Reijnen, longarts (tevens: forensisch arts GGD, Amsterdam). Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Cardiologie, Amsterdam: dr. C. van der Werf, cardioloog. Politie Noord-Holland: dr. T. van Kleffens, senioradviseur forensische opsporing. Haga Ziekenhuis, afd. Neurologie, Den Haag: drs. A.P. Berns, coassistent; dr. H. Koppen, neuroloog. Haaglanden Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Den Haag: dr. J.C. Vis, cardioloog.

Contact M.L. Goudswaard (mgoudswaard@ggd.amsterdam.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. Udo J.L. Reijnders en dr. Hille Koppen hebben een gedeeld laatste-auteurschap.

Auteur Belangenverstrengeling
Maartje L. Goudswaard ICMJE-formulier
Daan Berns ICMJE-formulier
Titia van Kleffens ICMJE-formulier
Karen E. van den Hondel ICMJE-formulier
Christian van der Werf ICMJE-formulier
Guido Reijnen ICMJE-formulier
Jeroen Vis ICMJE-formulier
Udo J.L. Reijnders ICMJE-formulier
Hille Koppen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties