Het 'body-packer'-syndroom

Klinische praktijk
J.A.W. Teijink
J. Siebenga
W.O. Schreuder
F.C. Bakker
Ch.J. Maats
H.J.Th.M. Haarman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:433-7
Abstract

Samenvatting

Bij 4 patiënten, een vrouw van 35 en mannen van 27, 38 en 22 jaar, werd het ‘body-packer’-syndroom vastgesteld. Een body-packer is iemand die drugs, verpakt in rubber of plastic, in het lichaam vervoert. Onder het body-packersyndroom verstaat men de intoxicatie- en (of) ileusverschijnselen die bij een dergelijke koerier kunnen optreden. De klinische manifestatie kan zeer verraderlijk zijn. Op een buikoverzichtsfoto zijn de bolletjes vaak zichtbaar. Als er geen symptomen zijn, wordt de body-packer met milde laxantia behandeld; bij intoxicatie is spoedlaparotomie geïndiceerd. Van de 3 patiënten overleed er 1, de anderen herstelden. Juridisch kan de arts het best de drugs bij de politie inleveren als gevonden voorwerp, zonder daarbij de identiteit van de patiënt te onthullen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam.

Afd. Heelkunde: dr.J.A.W.Teijink, assistent-geneeskundige (thans: Kennemer Gasthuis, locatie EG, Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem); J.Siebenga, co-assistent; dr.F.C.Bakker en prof.dr.H.J.Th.M.Haarman, chirurgen.

Afd. Inwendige Geneeskunde: W.O.Schreuder, internist-intensivist.

Raad van Bestuur: Ch.J.Maats, arts.

Contact dr.J.A.W.Teijink

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties