Dreigend faillissement ziekenhuis slecht voor zorg

Dreigend faillissement ziekenhuis slecht voor zorg
Femia Kievits
Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:C89

Het bedrijf ZinData heeft een waarschuwingssysteem ontwikkeld waarin risicopunten worden toegekend aan ziekenhuizen als ze bedrijfseconomisch slecht presteren. NRC Handelsblad publiceerde een lijst met de volgens Zindata 5 sterkste en 5 zwakste ziekenhuizen. Volgens die lijst zijn de ziekenhuizen in Goes, Meppel, Woerden, Lelystad en het Amsterdamse BovenIJ Ziekenhuis in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Dit artikel vraagt om een kritische reactie.

De stelligheid waarmee de auteurs hun verregaande conclusies verwoorden suggereert een grondige inventarisatie van de beschikbare data. Daarvan is echter geen sprake. De auteurs hanteren kritiekloos het rapport van genoemde onderneming en de bekende Elsevier-enquête. De vergelijkingen die de auteurs hebben gekozen zullen wel kloppen, maar hoe verhouden zich de uitkomsten van ZiNData tot de lijstjes van het Algemeen Dagblad (AD) of Roland Berger? In ieder geval is de conclusie bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (ZHZ) dan een heel andere. Waarom men zich alleen baseert op de Elsevier-enquête en niet op de AD-enquête die tenminste gebaseerd is op criteria van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, blijft onduidelijk.

Het ZHZ betwist de resultaten van ZiNData omdat de onderbouwing ondoorzichtig is en er geen rekening wordt gehouden met het feit dat er veel ziekenhuizen zijn die financieringsproblemen hebben met aanstaande nieuwbouw, terwijl dit in Woerden niet aan de orde is. Bovendien blijkt het bedrijf niet-actuele cijfers te hanteren.

Door op deze ongefundeerde wijze een onzekere en onaantrekkelijke toekomst van het ZHZ te schetsen voor mijn (toekomstige) collega’s neemt de redactie een grote verantwoordelijkheid op zich. Heeft hier de behoefte aan een ‘scoop’ geprevaleerd boven de journalistieke plicht van waarheidsvinding?

In tegenstelling tot de in het artikel geschetste situatie beschikt het ZHZ juist over een zeer modern gebouw en heeft het een gezonde balans met een jaarlijkse zorggroei van 5% en een bestendige winstgroei. Een splinternieuwe afdeling radiologie, afnemende wachttijden en innovatieve samenwerkingsvormen met bekende instituten (bijvoorbeeld de Maartenskliniek Woerden) staan dan ook haaks op de negatieve teneur die de lezer wordt voorgehouden. Faillissement is een ‘non-issue’.

De auteurs stellen zelf dat de lijstjes 'discutabel' en 'verre van wetenschappelijk' zijn. Ze hadden zich dan ook beter kunnen onthouden van de publicatie in deze vorm. Er ligt een expliciete verantwoordelijkheid bij de media om zorgvuldig om te gaan met berichtgeving over ziekenhuizen, vooral als de inhoud normatief is. Dit zal met concurrentie in zorg en schaarste aan personeel alleen maar belangrijker worden.

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden
Gerard Griever, radioloog en voorzitter medische staf