Donorwerving in Nederland: aantal

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2268

Donorwerving in Nederland: aantal codicildragers gelijk gebleven. – In opdracht van de Werkgroep Donorwerving is in september 1990 voor de vijfde maal een enquête uitgevoerd d.m.v. een steekproef onder 1637 Nederlanders boven de 15 jaar. Hieruit bleek dat het aantal van 2 miljoen codicildragers, ofwel 20 van de bevolking, t.o.v…

Ook interessant

Reacties