De Wet op de Orgaandonatie geëvalueerd: vooral tegenvallers

Opinie
R.A.P. Koene
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:652-4
Abstract

In 1996 werd na een ongeveer 5 jaar durende maatschappelijke, maar vooral politieke discussie de Wet op de Orgaandonatie (WOD) vastgesteld. Het doel van de wet was vierledig: (a) het bieden van rechtszekerheid aan alle betrokkenen, (b) het bevorderen van het aanbod van organen en weefsels, (c) een rechtvaardige verdeling ervan en (d) het voorkómen van handel in organen en weefsels. In de wet die in 1998 in werking trad, was ook vastgesteld dat na 3 jaar een eerste evaluatie zou plaatsvinden. Onder de begeleiding van een daartoe door de organisatie ZonMw (dat is het samenwerkingsverband van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MW)) ingestelde commissie hebben 4 instellingen deze evaluatie uitgevoerd. Het overzichtelijke en uitstekend leesbare rapport is afgelopen november verschenen.1

de belangrijkste conclusies van de evaluatie

De algemene conclusie luidt dat de in de WOD gestelde doelen slechts…

Auteursinformatie

Contact Prof.dr.R.A.P.Koene, internist-nefroloog, Dromedarisstraat 40, 6531 NV Nijmegen (r.koene@mailbox.kun.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties