De rol van de arts bij postmortale donatie

Klinische praktijk
R.P. de Roode
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:681-4
Abstract

Samenvatting

- De Wet op de Orgaandonatie (WOD) gaat uit van een volledig beslissysteem. Dit betekent dat donatie alleen kan plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van de donor of zijn nabestaanden en dat iedere burger van 12 jaar of ouder in een centraal register (het Donorregister) kan aangeven of men zijn of haar organen na overlijden beschikbaar wil stellen voor transplantatie of niet, of dat men zijn nabestaanden daarover laat beslissen.

- De arts die de dood vaststelt, dient dit register te raadplegen.

- Artsen leven de WOD onvoldoende na als zij het Donorregister niet meer raadplegen omdat de nabestaanden bezwaar hebben tegen donatie. Daarmee wordt onvoldoende recht gedaan aan het zelfbeschikkingsrecht van de donor en aan de belangen van de velen die wachten op een geschikt donororgaan.

- De WOD bevat een aantal onduidelijke onderdelen die wellicht ook bijdragen aan de terughoudende opstelling van artsen als het gaat om donatie. Deze betreffen donatie bij wilsonbekwamen, de vraag op welk moment preserverende handelingen mogen worden gestart en het beroepsgeheim van de behandelend arts.

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, afd. Gezondheidsrecht, Postbus 20.051, 3502 LB Utrecht.

Contact Mw.mr.R.P.de Roode, beleidsmedewerker (r.de.roode@fed.knmg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties