Dondersprijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:429
Download PDF

In 1961 werden de statuten gewijzigd van het in 1889 door prof.dr.F.C.Donders met eigen kapitaal opgerichte ‘Dondersfonds’. Sindsdien reikt de Stichting Dondersfonds elke twee jaar een prijs van ƒ  10.000,- uit aan een opvallend proefschrift op het gebied van de klinische oogheelkunde of de oogheelkundige fysiologie. Hierbij laat het bestuur zich leiden door de originaliteit van het onderwerp en de methode en door de technische kwaliteit van het onderzoek en het proefschrift. Proefschriften die zijn verschenen in de jaren 1991 en 1992 en die voldoen aan de gestelde eisen kunnen, in drievoud, tot 1 april 1993 worden gezonden aan de secretaris van de Stichting Dondersfonds. Beoordeling vindt plaats na de promotie om de Dondersprijs niet te laten concurreren met eventuele subsidies die reeds zijn verleend.

Nadere inlichtingen verstrekt: drs.J.G.F.Veldhuis, secretaris van de Stichting Dondersfonds, Bestuursgebouw van de Rijksuniversiteit Utrecht, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht; tel. 030-534489.

Gerelateerde artikelen

Reacties