Dondersprijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:255

De Stichting Dondersfonds te Utrecht maakt het volgende bekend: In 1889 stichtte professor Franciscus Cornelis Donders het ‘Dondersfonds’ met een kapitaal dat hem bij zijn afscheid als hoogleraar ter hand was gesteld. Donders bepaalde dat de gelden ‘dienstbaar zouden worden aan de ontwikkeling van verschillende takken der Biologische wetenschap in Nederland’. In 1961 werden de statuten gewijzigd en werd bepaald dat het doel van de stichting is om ‘mede te werken tot de vorming van fysiologen en ophthalmologen’. Gedacht werd aan het geven van ‘gelegenheid tot beoefening van de fysiologie of de ophthalmologie aan de beste buitenlandse scholen’. In dit…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties