Dondersprijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:255
Download PDF

De Stichting Dondersfonds te Utrecht maakt het volgende bekend: In 1889 stichtte professor Franciscus Cornelis Donders het ‘Dondersfonds’ met een kapitaal dat hem bij zijn afscheid als hoogleraar ter hand was gesteld. Donders bepaalde dat de gelden ‘dienstbaar zouden worden aan de ontwikkeling van verschillende takken der Biologische wetenschap in Nederland’. In 1961 werden de statuten gewijzigd en werd bepaald dat het doel van de stichting is om ‘mede te werken tot de vorming van fysiologen en ophthalmologen’. Gedacht werd aan het geven van ‘gelegenheid tot beoefening van de fysiologie of de ophthalmologie aan de beste buitenlandse scholen’. In dit verband worden incidentele subsidies toegekend. Ook werd gesproken over het bekostigen van publikaties naar aanleiding van die beoefening.

Derhalve is het bestuur overgegaan tot het uitreiken van een prijs van ƒ 5000,- aan het beste proefschrift dat is voorgelegd en dat in 1985 of 1986 is verschenen. Het proefschrift zal worden beoordeeld na de promotie, opdat de prijs niet in concurrentie zal staan met eventuele subsidies, die ten aanzien van de verschijning zijn verleend. Dergelijke proefschriften worden voor 1 april 1987 ingewacht bij de secretaris van de Stichting Dondersfonds, drs.J.G.F.Veldhuis, bureau van de Universiteit, postbus 80125, 3508 TC Utrecht, tel. 030-535150.

Gerelateerde artikelen

Reacties