Dondersprijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:490
Download PDF

De Stichting Dondersfonds, gesticht in 1889 door prof.F.C.Donders ter ontwikkeling van de verschillende takken van de biologische wetenschappen en sinds 1961 in het bijzonder gericht op de fysiologie en de oftalmologie, is overgegaan tot uitreiking van de zogenaamde Dondersprijs van ƒ 10.000,-, eenmaal in de twee jaar, aan de auteur van het beste proefschrift dat haar ter beoordeling is voorgelegd. Bij de beoordeling wordt uitgegaan van het belang van het proefschrift voor de klinische geneeskunde en de geneeskundige wetenschap, in het bijzonder op het gebied van de fysiologie en de oogheelkunde, van de originaliteit van het onderwerp en de methode van onderzoek, en de technische kwaliteiten van het onderzoek en het proefschrift.

Thans kunnen proefschriften die in 1989 en 1990 verschenen zijn tot 15 april 1991 in drievoud ter beoordeling worden aangeboden bij: J.G.F.Veldhuis, secretaris van de Stichting Dondersfonds, pa Bureau van de Universiteit, Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, kamer 506, 3508 TC Utrecht; tel. 030-534489534488.

Gerelateerde artikelen

Reacties