Dokter en dienaar*

Het beroepsgeheim tijdens de Eerste Wereldoorlog
Historisch perspectief
07-11-2018
Noortje Jacobs

Op 11 november 2018 is het 100 jaar geleden dat om 11.00 uur in de ochtend de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog eindigden in een wapenstilstand tussen de Centralen en de Geallieerden.
In deze serie staan artikelen centraal over de militaire of Rode Kruis-artsen die tijdens 'de Grote Oorlog' probeerden om het onvoorstelbare lijden van soldaten en burgers te verlichten. De artsen kregen te maken met problemen die ze nog nooit hadden gezien, op een schaal die ze nog nooit hadden meegemaakt, maar waarvoor zij wel een verantwoorde oplossing moesten verzinnen. Op de themasite "wo1.ntvg.nl" vindt u alle NTvG-artikelen in deze reeks, voorzien van extra beeldmateriaal. 

Aanvaard op 10-10-2018.
Gepubliceerd op 07-11-2018.
In print verschenen in week 45 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3464

*Dit artikel is een ingekorte versie van een artikel dat eerder in Studium werd gepubliceerd (2014;7:140-56) met als titel ‘We come as doctors, we come as servants. Medical confidentiality and professional identity during the Great War’.