Het beroepsgeheim en de forensische geneeskunde
Open

Recht
21-10-2003
C. Das en G. van der Wal

Het medisch beroepsgeheim is een gecompliceerd onderwerp. Rechten en plichten hangen af van de positie van de arts (medisch adviseur, behandelend arts, ambtenaar, gemeentelijk lijkschouwer) en van de taak en opdracht van de arts. De forensisch arts heeft net als elke andere arts een geheimhoudingsplicht. Als medisch adviseur van justitie en als gemeentelijk lijkschouwer heeft hij of zij een beperkt beroepsgeheim: wel een zwijgplicht, maar geen verschoningsrecht betreffende de informatie die werd verkregen door het uitvoeren van de opdracht. Als de forensisch arts optreedt als behandelend arts, geldt een beroepsgeheim in volle omvang.