De rol van artsen bij overlijden en het beroepsgeheim in Nederland, België, Duitsland, Engeland en de VS

Perspectief
C. Das
G. van der Wal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2044-7
Abstract

Samenvatting

De rol van artsen bij het afgeven van een overlijdensverklaring verschilt in Nederland van die in de ons omringende landen en de VS; ook is er verschil in de mate waarin het beroepsgeheim daarbij van kracht is. In Nederland, Engeland en de VS wordt de lijkschouw in principe verricht door de behandelend arts. In België en Duitsland mag elke arts een lijkschouw verrichten. Bevoegdheden en taken van door de overheid aangestelde functionarissen, zoals gemeentelijk lijkschouwer, gerechtelijk patholoog, ‘coroner’ en ‘medical examiner’, lopen sterk uiteen. In sommige landen moeten veel gegevens betreffende de overledene, de bevindingen bij de lijkschouw, de postmortale verschijnselen, de doodsoorzaak en de aard van het overlijden op de overlijdensverklaring vermeld worden; in andere landen, waaronder Nederland, worden deze gegevens nauwelijks vastgelegd. Het verdient aanbeveling om op de Nederlandse overlijdensverklaring te zetten uit welke onderdelen de lijkschouw dient te bestaan en welke gegevens bij elke schouw geregistreerd moeten worden, en expliciet de omstandigheden te vermelden waaronder de lijkschouwer ingeschakeld moet worden.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD), afd. Algemene Gezondheidszorg, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.

Mr.C.Das, sociaal-geneeskundige.

Vrije Universiteit Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde/Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Amsterdam.

Prof.dr.G.van der Wal, sociaal-geneeskundige.

Contact mr.C.Das (cdas@gggd.amsterdam.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties