Doelgerichte financiering van gezondheidsonderzoek door de overheid

Perspectief
Roderik F. Viergever
Thom C.C. Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8174
Abstract

Samenvatting

De financiering van gezondheidsonderzoek door de Nederlandse overheid bestaat uit verschillende onderdelen. De programma's die door ZonMw worden uitgeschreven zijn één onderdeel daarvan. De meerderheid van de ZonMw-programma's is gericht op het financieren van onderzoek in specifieke onderzoeksgebieden. Dergelijke doelgerichtefinanciering is van belang voor het opvullen van kennishiaten en het genereren van producten waar behoefte aan is. Voor een goede onderbouwing van de aansturing van doelgerichte financiering zijn 3 elementen nodig: een kennisagenda, inzicht in het gezondheidsonderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd, en een transparant proces voor het nemen van beslissingen over de verdeling van gelden. In dit artikel zetten wij op een rij hoe de doelgerichte financiering van gezondheidsonderzoek door de overheid in Nederland is ingericht en wordt aangestuurd. Ook beschrijven we welke vragen het huidige model van aansturing bij ons oproept, met als doel een eerste stap te zetten naar een debat over deze vorm van financiering.

Auteursinformatie

Radboudumc, Radboud Institute for Health Sciences, Nijmegen.

Dr. R.F. Viergever, onderzoeker.

VUmc, afd. Metamedica, Amsterdam.

Drs. T.C.C. Hendriks, basisarts.

Contact dr. R.F. Viergever (rikviergever@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Henk Smid en Wout Joling (ZonMw) verstrekten informatie die nodig was om dit artikel te kunnen schrijven. Henk Smid en Leon Bijlmakers (Radboudumc) gaven commentaar op eerdere versies van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Roderik F. Viergever ICMJE-formulier
Thom C.C. Hendriks ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties